top of page

ที่ปรึกษาของเรา

เลียม ที่ปรึกษาของเรานั้น มาจาก นิวซีแลนด์ และ ได้รับการศึกษาจาก เมลเบอริน ประเทศออสเตรเลีย และอาศัยอยู่ที่นั้น เป็นเวลาถึง 16 ปีก่อนที่จะย้ายกลับมาที่ประเทศนิวซีแลนด์ โดยในในช่วงเวลานั้นเลียมได้ทำงานกับ Vodafone. เลียมนั้นมีประสบการณ์ทำงานอย่างกว้างขวางให้กับภาครัฐ และภาคเอกชน เช่น Vodafone ที่นิวซีแลนด์, YMCA ที่ออสเตรเลีย และ ตรวจคนเข้าเมือง นิวซีแลนด์. ในปี 2008 นั้น เลียมได้ตัดสินใจย้ายมาเมืองไทย และ ทำงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศนิวซีแลนด์ ที่สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย. ในช่วงขณะเวลานั้น เลียม ได้ทำการพิจารณาประเมินผลใบสมัครจากหลายประเทศ เช่น ประเทศไทย ลาว ศรีลังกา ปากีสถาน อิสราเอง อิหร่าน อินเดียและเวียดนาม. ในระหว่งที่ทำงานเลียมทำงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์ในฐานะ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนั้น ได้มองเห็นถึงกฏระเบียบต่างๆ และประสบการณ์ถึง เหตุผลต่างๆ ใบสมัครของผู้สมัครนั้นถึงไม่ผ่าน.  เมื่อไม่นานนี้ เลียมได้ สำเร็จ การศึกษาเกี่ยวกับ ผู้ให้คำปรึกษาทางด้านตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์  (ระดับ 7) ซึ่งเป็นใบอนุญาตให้คำปรึกษาทางด้านตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์ และนอกจากนั้นเลียมยังสำเร็จปริญญาตรีทางด้าน จิตวิทยาทางธุรกิจ.  เลียมนั้นได้มีประสบการณ์การทำวีซ่า และงานทางด้านเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง. เรามั่นใจว่าการบริการของเราจะสามารถ ทำให้เป้าหมายของคุณที่ต้องการจะไปไปเยี่ยมญาติ, ท่องเที่ยว หรือแม้ไปศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์สำเร็จอย่างที่คุณต้องการ 

เลียม (LIAM CHASE)
ทะเบียนเลขที่ 201400573

คุณเลียม (Liam) ในฐานะประธานสมาคมนิวซีเเลนด์เเห่งประเทศไทย ได้เปิดงานนิวซีเเลด์บอลที่โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท

โลโก้ของเรา
โลโก้ของเราแสดงถึงการไหลเข้าของคนเข้าเมืองโดยการใช้ลูกศรสองดวง ในด้านภูมิศาสตร์นั้นลูกศรสีเขียวเป็นภาพที่ทำให้นึกถึงประเทศนิวซีแลนด์ในขณะที่ลูกศรสีเทาเป็นภาพที่ทำให้นึกถึงลักษณะคล้ายประเทศไทย ลูกศรทั้งสอง สีเทาและสีเขียวถือได้ว่าเป็นต้นกำเนิดของเราเป็น JL Migration

2018

2014

งานอาสาสมัคร
เลียมเป็นส่วนสำคัญในกลุ่มสมาคมนิวซีแลนด์แห่งประเทศไทยและปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสมาคมนิวซีแลนด์ สมาคมนิวซีแลนด์แห่งประเทศไทยได้ก่อตั้งเมื่อปี พ. ศ. 2519 เลียมได้ดำรงตำแหน่งประธานสมาคมในช่วงปี 2558, 2559, 2560 และจะดำรงตำแหน่งครบวาระในปี 2562 โดยเลียมและ บริษัท ได้ให้การสนับสนุนโครงการชุมชนและการกุศลหลายโครงการ เสร็จสมบูรณ์โดยสมาคมนิวซีแลนด์ เลียมและ เจ แอล ไมเกรชั่น จะสนับสนุนสมาคมนิวซีแลนด์แห่งประเทศไทยต่อไปในปี 2017 และ 2018 และมีบทบาทอย่างเต็มที่ในการติดต่อสื่อสาร

Our Adviser

Liam is our principal consultant and is from New Zealand. Liam was educated in Melbourne, Australia and lived there for 16 years before returning to New Zealand to work for Vodafone New Zealand. Liam has extensive work experience in both the public and private sectors including Vodafone New Zealand, Vodafone Australia, YMCA Australia, and Immigration New Zealand. Liam started working for Immigration New Zealand in Auckland.  After working for INZ in Auckland, Liam moved to Thailand to take up a position as an Immigration Officer at the New Zealand Embassy in 2008. During this time Liam was part of a specialist team and assessed high risk visa applications from Thailand, Laos, Sri Lanka, Pakistan, Israel, Iran, India and Vietnam. Having worked for Immigration New Zealand as a visa officer, Liam has a special insight into how the immigration regime works and has seen first-hand why many visa applications are rejected. Liam recently completed the Graduate Certificate in New Zealand Immigration Advice (Level 7), is a licensed New Zealand immigration adviser. With Liam's first-hand knowledge of the visa process and extensive work experience as an immigration officer, we are confident that our services will give you the best possible chance. Don't let inexperienced advisers ruin your chances. 

LIAM CHASE
201400573

Liam opening the New Zealand Ball in Bangkok, Thailand

Our Logo and Brand
Our Logo represents the flows of immigration by utilising two arrows. In geographic terms, the Green arrow is a stylized visualisation of New Zealand, while the grey arrow is a stylized visualisation of Thailand. Together, both the grey and green arrows acknowledge our origins as JL Migration.

2018

2014

Work in the Community
Liam is heavily involved in the New Zealand community in Thailand and is currently the President of the New Zealand Society Thailand. The New Zealand Society Thailand has been in existence since 1976. Liam has been the President of the Society for the years 2015-2019 and will complete his tenure in 2020. Both Liam and the company have supported many of the community and charity projects completed by the New Zealand Society. Liam and JL Migration will continue to support the New Zealand Society for the years 2019 and 2020 and play an active role in reaching out to those less fortunate. 

bottom of page